Tillfällen för skogsägare

Vi ordnar tillfällen för skogsägare i olika delar av landet och vi deltar manga tillfällen som är gemensamma för skogsbranschen. Vid tillfällena kan du träffa våra skogsexperter och diskutera aktuella skogs- och medlemsärenden.

Kommande händelser

 1. 12.10.2022 klo 18 Webbinar: Världens modernaste sågverk och dess virkesanskaffning

  Webbinariet är på finska. 

  Läs mer om webbinariet här.

 2. 17.11.2022 Webbinar: Metsäliitto Osuuskuntas medlemsförmåner och placering av virkeshandel

  Webinariet är på finska.

 3. 29.11.2022 kl 18 Webbinar: De nya kriterierna för PEFC-certifiering

  Webinariet är på finska.

  Läs mera om webbinariet här. 

Så här deltar du i webbinarier

Under webbinarierna kan du följa med inlägg av sakkunniga och diskutera på distans från hemmasoffan. Efter sakkunniginläget har vi reserverat tid för publikens frågor. Det krävs ingen förhandsanmälan för att delta i tillfällena.

Webbinarierna ordnas med Teams. Om du har Teams på din dator eller mobilapparat, ansluter du dig automatiskt genom att trycka på länken. Om du inte har Teams på din mobilapparat, ska du ladda ner tillämpningen före webbinariet (t.ex. Google Play eller App Store). Om du inte har Teams på din dator, öppnas ett fönster i webbläsaren, där du kan välja att följa med webbinariet över webben.

Här kan du i efterskott följa med inbandningar av tidigare webbinarier. Mera inbandningar av tidigare webbinarier finns på vår finskspråkiga webbplats.