KVALITĀTES PRASĪBAS

Lai iegūtu maksimālo peļņu no cirsmu izstrādes un veiktu kvalitatīvu sortimentu ražošanu, ir nepieciešams ievērot katra ražotā sortimenta kvalitātes prasības.

Zāģbaļķu kvalitātes prasības

Papīrmalkas kvalitātes prasības

CTMP apses papīrmalkas kvalitātes prasības