Metsä Group on biokiertotalouden edelläkävijä

Kiertotaloudessa aineiden, energian, tiedon ja arvon virtaukset optimoidaan kokonaisvaltaisesti. Tämän ansiosta vähemmällä luonnonvarojen määrällä saadaan aikaan enemmän.

Metsä Group jalostaa pohjoisten metsien uusiutuvasta puusta tuotteita, joista monet korvaavat fossiilisia vaihtoehtoja. Puu on peräisin metsistä, joita hoidetaan ja kasvatetaan kestävästi luontoarvoja vaalien.

Kiertotaloudessa käyttöön otetut raaka-aineet pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman arvokkaina , minimoidaan jätteet ja päästöt ja huolehditaan luonnon uusiutumiskyvystä. Biotalous on uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa kiertotaloutta. Metsän molekyylit ovat muodostuneet luonnon kestävissä prosesseissa ja samalla sitoneet itseensä ilmakehän hiilidioksidia.

Kiertotalous ei ole vain parannettua jätehuoltoa

Kyse on pyrkimyksestä siihen, että resursseja käytetään optimaalisesti koko systeemin näkökulmasta. Ihanteellinen kiertotalous matkii luonnon järjestelmiä ja on sopusoinnussa niiden kanssa. Kuten luonnolla, järjestelmällä on myös kykyä palautua ja uudistua. Teollisten symbioosien vahvistaminen ja investointi puhtaampaan prosessiteknologiaan ovat käytännön kiertotaloustekoja. Metsä Group on teollisen biopohjaisen kiertotalouden edelläkävijä.

Metsä Group käyttää jokaisen puun sataprosenttisesti

Kaikista tuotannon sivuvirroista hyödynnetään tällä hetkellä jo yli 90 % ja tavoitteena on päästä 100 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on keskiössä kaikessa mitä teemme. Pyrimme siihen, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa sekä arvonluonnin että ympäristöhyötyjen näkökulmasta.

Forest

Kestävä biotalous alkaa metsästä

Huolehdimme siitä, että metsienhoito, puunhankinta ja kaikki muukin metsiin liittyvä toimintamme on kestävää. Metsät, joissa toimimme, kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Emme aiheuta metsäkatoa: uudistushakkuutyömailla istutamme neljä taimea jokaista korjattua puuta kohti. Panostamme metsien uudistumiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Noudatamme kaikessa puunhankinnassa kestävän metsänhoidon käytäntöjä.

Tutustu myös Ekologisen kestävyyden ohjelmaamme ja Luonnonhoidon ohjelmaamme.

Pohjoisten metsien puu on yksi maailman monikäyttöisimpiä raaka-aineita

Puun eri osista saadaan erilaisia tuotteita. Tukkipuusta valmistetaan sahatavaraa, vaneria ja Kerto-tuotteita ja tukkipuun sivuvirroista kuten oksista ja kuoresta puolestaan muita biotuotteita kuten sellua, kartonkia, pehmopapereita sekä uusiutuvaa energiaa.

Puun uuteaineista saadaan tärpättiä ja mäntyöljyä, josta voidaan valmistaa arvokkaita raaka-aineita sekä kemianteollisuuden että elintarvike- ja rehuteollisuuden käyttöön. Metsä Group käyttää puun jokaisen osan siihen tarkoitukseen, johon se parhaiten sopii.

Monet puusta valmistetut tuotteet, kuten kartonki, voidaan kierrättää. Esimerkiksi paperi- ja kartonkipakkausten kierrätysaste Euroopassa on yli 80%. Puukuitua voidaan kierrättää lukuisia kertoja ja kierrätyskuitu onkin arvokas raaka-aine. Kuitu ei kuitenkaan kierrä ikuisesti eikä se kaikissa sovelluksissa tuo ympäristöhyötyjä, joten ensikuidun valmistus ja käyttö on keskeistä. Esimerkiksi yhteen ensikuidusta valmistettuun wc-paperirullaan tarvitaan 40% vähemmän raaka-ainetta kuin vastaavaan kierrätyskuidusta valmistettuun. Ensikuidun käyttö voi tuoda säästöjä energian- ja vedenkäytössä, koska ensikuitua ei tarvitse käsitellä niin monivaiheisesti kuin kierrätyskuitua.

Circular economy

Ilmastohyötyjä, innovaatioita ja yhteistyötä

Puupohjaisen kiertotalouden positiiviset ilmastovaikutukset ovat kiistattomat. Ilmastotekoja tehdään monella rintamalla niin hiilinielujen ja -varastojen avulla kuin korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Esimerkiksi keskiverto 1400 m2 puurakenteinen kerrostalo sitoo 340 000 kg hiilidioksidia, joka on varastoitunut puun kasvaessa. Vastaava määrä hiilidioksidia vapautuu, kun henkilöautolla ajetaan 2,16 miljoonaa kilometriä.

Suuri osa tuotannostamme pyörii uusiutuvalla energialla

Käytämme resursseja, kuten puuraaka-ainetta, energiaa, vettä ja kemikaaleja älykkäästi ja tehokkaasti. Joissain tuotantolaitoksissamme uusiutuvaa energiaa syntyy yli oman tarpeen ja tämä ylijäävä osa ohjataan yhteiskunnan käyttöön.

Wood fibre

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme jatkuvasti

Käynnissä on muun muassa tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa puun eri osille etsitään uusia entistä enemmän lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä tuottavia käyttökohteita. Kumppaniverkostollamme on tässä tärkeä rooli. Esimerkiksi biotuotetehtaamme Äänekoskella on ainutlaatuinen ekosysteemi ja alusta yhteistyölle. Siellä sijaitsevat myös Metsä Springin koelaitokset, joista toinen valmistaa sellusta tekstiilikuitua ja toinen v. 2022 alkupuolelta lähtien 3D-kuitupakkauksia. Näistä ensimmäisessä yhteistyökumppanina on Itochu Corporation ja jälkimmäisessä Valmet. Puupohjaisesta raaka-aineesta valmistetut tekstiilit ja pakkaukset korvaavat fossiilisia keinokuituja ja muovia.

Katso myös Metsä Spring

Kierto- ja biotalous