Sijoita Metsään

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomalli palkitsee kanssamme aktiivisesti puukauppaa tekeviä omistajajäseniä. Voit sijoittaa puukaupoista saamiasi tuloja ja osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin. Lisäksi voit saada jokaisesta myymästäsi puukuutiosta lisätuottoa vielä neljän vuoden ajan, vaikket sijoittaisi senttiäkään.

Metsä1-lisäosuuksille on tavoitteena maksaa lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto kuitenkin erikseen päättää ja vahvistaa osuuskorot vuosittain hallituksen ehdotuksesta.

Metsä1-lisäosuudet ovat voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen ne muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloa ei ole jatkettu uusilla puukaupoilla. Tekemällä uudet puukaupat Metsä Groupin kanssa Metsä1-lisäosuuksien voimassaolo jatkuu saamasi puukauppatulon osuudelta.

Osuuskorot vuodelta 2021

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 28.4.2022 pitämässään varsinaisessa kokouksessaan omistajajäsenten osuuspääomille maksettavista osuuskoroista. Metsäliitto Osuuskunta maksoi jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2021 tuloksen perusteella korkoa 6,0 % (vuodelta 2020: 6,0). A-lisäosuuspääomalle maksettiin korkoa 5,0 % (5,0) ja B-lisäosuuspääomalle 1,0 % (1,0).

Lisäksi päätettiin, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana.

Kokonaisuudessaan päätetty voitonjako on noin 80 miljoonaa euroa (66), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus on noin 10 %. Osuuskorot ja ylijäämänpalautukset on maksettu 12.5.2022.

Metsä1-lisäosuuksien osuuskoroista päätetään ensimmäisen kerran keväällä 2023.

Voit muuntaa nykyiset A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiksi

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomalli on uudistunut vuoden 2022 alussa, ja Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta vuodesta 2022 alkaen niihin ei voi enää sijoittaa. Halutessasi voit muuntaa A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiksi. Vaihto ei edellytä puukaupan tekemistä.

Myös pääomabonuksen kohteeksi vaihtuu Metsä1-lisäosuudet. Vuosina 2020 ja 2021 ansaitut Pääomabonusoikeudet voi halutessaan käyttää A-lisäosuuksien merkintään niiden normaalin käyttöajan mukaisesti, mikäli jäsenellä on vielä A-lisäosuuksia ja niihin sisältyy pääomabonusoikeutta. Vuonna 2020 ansaittujen pääomabonusten käyttöjakso loppuu vuoden 2022 lopussa. Vuonna 2021 ansaittujen pääomabonusten käyttöjakso loppuu vuoden 2023 lopussa.

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on 6 kuukautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna. Hallituksella on kuitenkin Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä kuvattu oikeus lykätä palautuksen maksamista, mikäli tämä vaarantaisi osuuskunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla. Lisäksi huomioidaan se, mitä Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 16 §:ssä säädetään perusosuuksien ja lisäosuuksien palauttamisen määrästä ja irtisanottujen osuuksien oikeuksista.

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksiin kohdistuu myös Metsäliitto Osuuskunnalle varattu takaisinlunastusoikeus suhteessa lajikohtaiseen omistukseen lunastettavassa osuuslajissa. Lunastushinta on lisäosuuden nimellisarvo eli yksi (1) euro.