Kaikki jäsenedut

Metsä Groupiin kuuluu lähes 100 000 omistajajäsentä ympäri Suomea. Yhdessä omistamme noin puolet Suomen yksityismetsistä. Voit liittyä Metsä Groupin omistajajäseneksi ja päästä nauttimaan kattavista jäseneduistamme, kun omistat vähintään kolme hehtaaria metsämaata Suomessa.

Vuonna 2021 maksoimme euromääräisesti voitonjakoa omistajajäsenille noin 74 miljoonaa euroa (osuuskorot ja pääomabonuksen rahastokorotukset) sekä jäsenetuina noin 17 miljoonaa euroa (puukaupan ja metsänhoitopalveluiden bonukset sekä sopimusasiakkaiden hinnantarkistukset).

Yhdessä teemme enemmän – ihan euroinakin

Taulukosta näet, kuinka paljon Metsän omistajat keskimäärin hyötyvät jäsenyydestään joka vuosi. Taulukon luvut perustuvat omistajajäsenen, jäsenetusopimusasiakkaan ja metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaan tyypillisiin puunmyyntimääriin sekä osuuspääomiin keskimäärin sijoitettuihin euromääriin. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne perustuvat vuoden 2021 tietoihin.

 

Jäsen

Jäsenetu-
sopimusasiakas

Metsäomaisuuden
hoitosopimusasiakas

Metsän pinta-ala
 40 ha
100 ha 
 200 ha 
Puun myynti vuodessa, m3/vuosi 
 144 m3
 405 m3
 900 m3

Jäsenedut
     
Puukaupan ja metsänhoidon bonus
49 €
387 €
1 540 €
Puun hintatakuun tarkastus/sopimusasiakkaat
 
 331 €
    735 €
Jatkuvasti voimassa oleva metsäsuunnitelma
 
 
    300 €
Ajantasaiset metsävaratiedot
 
 
    200 €
Maksuton vuosisuunnitelma
 
 
    500 €
Metsäomaisuuden hoitosopimus, ei vuosi-/ jäsenmaksua
 
 
    200 
Jäsenedut yhteensä 49 € 718 € 3 475 €
 
Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako      
Osuuspääomat (perus- ja lisäosuudet) 11 000 €  25 000 €  43 000 € 
Osuuspääoman korko* 505 €  1 212 €  2 118 € 
Rahastokorotusosuus (pääomabonusjärjestelmä) 60 €  408 €  1 132 € 
Voitonjako yhteensä 565 € 1 620 € 3 250 €

* Laskettu 5 prosentin tuoton mukaan
Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta.