Sivuvirrat ja jätteet

Tavoitteenamme on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat niin, ettei prosesseissamme synny kaatopaikkajätettä vuoden 2030 jälkeen.

Tuotannon sivuvirrat koostuvat sivutuotteista ja tuotannossa syntyneistä jätteistä. Sivutuotteita ovat esimerkiksi ravinnerikkaimmat tuhkat, jotka myydään lannoitteeksi, ja kalkkijakeet, jotka voidaan polttaa kalkiksi ja hyödyntää teollisuudessa.

Sivutuotteiden ja prosessijätteen lisäksi toiminnassamme syntyy vaarallista jätettä, yhdyskuntajätettä ja rakennusjätettä.

Suurin osa toiminnassamme syntyvistä sivuvirroista ja jätteistä voidaan hyödyntää sivutuotteina, muuhun materiaalikäyttöön ja energiantuotantoon. Vain pieni osa toimitetaan kaatopaikalle tai käsitellään vaarallisena jätteenä.

Sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen tehtaillamme vuonna 2021Waste-and-by-products-2021-FI.jpg

Parannamme jatkuvasti talteenottoprosesseja, jotta sellun ja kartongin tuotannossa ei synny hukkaa. Esimerkiksi tehostamalla prosessiveden kierrätystä pystymme vähentämään kuitumateriaalin hävikkiä. Etsimme myös uusia tapoja käyttää tähteitä uudelleen ja käytämme orgaanisia jakeita energian tuotantoon. Tuotannossa syntyneistä jätteistä suuri osa poltetaan energian tuottamiseksi. Kartonki, puu, muovi ja lasi kierrätetään materiaaleina, ja kuitulietettä ja tuhkaa käytetään maanrakennuksen materiaalina. Suurin haasteemme on löytää käyttökohteita selluprosessissa syntyvälle viherlipeäsakalle, ja tutkimme nyt mahdollisia ratkaisuja.