Ihmiset

Eettinen ja vastuullinen yrityskulttuuri, johtaminen selkeiden tavoitteiden kautta, vastuuttaminen sekä nopea päätöksenteko ovat vahvuuksiamme.

Kaikki tuotantolaitoksemme sijaitsevat maissa, joissa henkilöstön hyvinvointia koskevat vaatimukset ovat korkeatasoisia. Lähes 90 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee Suomessa ja Ruotsissa, joissa laissa määritellään muun muassa kohtuullinen työaika, vuosiloma, vanhempainvapaa sekä mahdollisuus kuulua ammattiliittoon. Näissä maissa työntekijöillämme on oikeus ilmaiseen työterveyshuoltoon ja uudet työntekijät osallistuvat terveystarkastukseen työsuhteen alkaessa. Työhyvinvoinnin edut ovat samat vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille. Työnantajana meitä ohjaavat koko yrityksen kattavat politiikat, joiden tuntemista ja noudattamista edellytämme jokaiselta työntekijältä.

Motivoitunut henkilöstö

Panostamme jatkuvasti henkilöstömme osaamisen kehittämiseen sekä reiluun johtajuuskulttuuriin. Kaksi kertaa vuodessa käytävien kehityskeskustelujen avulla varmistamme, että jokaisen henkilön tavoitteet ovat selkeitä ja strategiaamme toteuttavia ja että jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

Metsä Board on kansainvälinen ja jatkuvasti kehittyvä yhtiö, ja meillä on monipuoliset mahdollisuudet työnkiertoon sekä oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja uralla etenemiseen.

Kannustamme henkilöstöämme hankkimaan uusia taitoja työssäoppimisen, koulutuksen ja työkierron avulla. Metsä Boardilla on myös käytössään palkitsemisjärjestelmä, joka tukee strategiamme toteutumista ja motivoi henkilöstöämme saavuttamaan asetetut tavoitteet. Vuorovuosina toteutettavat henkilöstötutkimus ja Eettisyysbarometri-tutkimus ovat niin ikään tärkeitä työkaluja työolojen jatkuvaan parantamiseen.

Tavoitteenamme on tunnistaa työkykyyn kohdistuvat riskit varhaisessa vaiheessa. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia elämän eri vaiheissa ja mahdollistamme pitkän uran tarjoamalla erilaisia ratkaisuja, kuten osa-aikatyötä ja työkiertoa. Edistämme henkilöstömme hyvinvointia myös tukemalla liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

Varmistamme osaajien riittävän saatavuuden myös tulevaisuudessa koulutuksen, kehitysohjelmien ja seuraajasuunnitelmien avulla. Uusia osaajia rekrytoimme myös oppisopimuskoulutuksella, jonka sisältö räätälöidään osaamistarpeiden mukaisesti.