Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme vastuullisuuden edelläkävijä, ja olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa vuoden 2030 loppuun mennessä. Tavoitteenamme on muun muassa täysin fossiiliton tuotanto ja fossiilittomat tuotteet.

Tavoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on hyväksytty Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joissa ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää investointeja ja tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Olemme määritelleet tehdaskohtaiset toimenpiteet esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vedenkäytön vähentämiseksi. Osana Metsä Groupia toteutamme toimenpiteitä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kaiken tämän perustana on turvallinen ja vastuullinen toiminta.

Tavoitteemme vuosille 2018-2030 perustuvat Metsä Groupin strategisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Raportoimme edistymisestä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi vuosikertomuksessamme ja verkkosivuillamme.

Business-ambition-logo.jpg

Tavoitteenamme on täysin fossiiliton tuotanto ja tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteemme keskittyvät neljään tavoitealueeseen

Hyvinvointi Metsät ja puuraaka-aine Vastuulliset tuotteet Ilmasto ja ympäristö
100 %
 
Eettinen yrityskulttuuri
 
>90 %
 
Sertifioitua puukuitua
 
100 %
 
Fossiilittomat tuotteet
100 %
 
Fossiilitonta energiaa ja nollapäästöt fossiilisessa hiilidioksidissa
0
 
Työtapaturmaa 
100 %
 
Uudistushakkuu-kohteissa
säästöpuita (MG)
100 %
 
Jäljitettävät raaka-aineet ja pakkausmateriaalit
>10 %
 
Parempi energiatehokkuus vs. 2018
 
90 %
 
Hakkuukohteissa tekopökkelöitä (MG)
100 %
 
Vastuullisia toimittajia
-30 %
 
Vähemmän
käytettyä
prosessivettä
tuotetonnia kohti vs. 2018
 
+30 %
 
Metsiin ja tuotteisiin
sitoutuvan hiilen
määrä vs. 2018 (MG)
 
100 %
 
Sivuvirroista
hyödynnetty
(MG) Tavoite on asetettu Metsä Group -tasolla.