Näkymät ja tulosohjeistus

Metsä Board arvioi jokaisessa osavuosikatsauksessaan lähiajan näkymiä ja antaa sanallisen ohjeistuksen seuraavan vuosineljänneksen liiketuloksen kehityksestä.

Lähiajan näkymät

Lähde: Puolivuosikatsaus tammi−syyskuu 2022

Ensikuitukartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Epävarmuutta markkinatilanteessa aiheuttavat globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin heinä–syyskuussa (454 000 tonnia). Kausiluonteinen kysynnän hidastuminen joulukuussa saattaa vaikuttaa jonkin verran toimitusmääriin. Kartonkien keskihintojen odotetaan hieman nousevan.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän vakaana Euroopassa ja Kiinassa. Markkina-sellujen globaalia tarjontaa vähentävät edelleen logistiikan pullonkaulat. Epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen aiheuttavat globaalin, ja erityisesti Kiinan, talouskasvun odotettua voimakkaampi hyytyminen sekä Euroopan energiakriisin negatiiviset vaikutukset paperi- ja kartonkituotannossa.

Kustannusinflaatio jatkuu erityisesti kemikaaleissa ja energiassa. Muiden muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän vähintään kolmannen neljänneksen tasolla. Alkuvuonna kohonneiden puun hintojen sekä kallistuneiden korjuu- ja kuljetuskustannusten myötä puukustannusten arvioidaan vuoden toisella puoliskolla olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa korkeammat.

Tehtaiden vuosihuoltoseisokkien negatiivinen tulosvaikutus loka–joulukuussa 2022 on jonkin verran suurempi kuin heinä–syyskuussa 2022.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden loka– joulukuussa 2022 on positiivinen liiketulosvaikutus heinä–syyskuuhun 2022 verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus loka–joulukuuhun 2021 verrattuna.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2022

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan loka–joulukuussa 2022 olevan heikompi kuin heinä–syyskuussa 2022.