Investoimme vastuulliseen ja kannattavaan kasvuun

Metsä Boardilla on käynnissä merkittäviä investointeja, joilla vastataan vastuullisten ja korkealaatuisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Strategiamme mukaisesti uudistamme jatkuvasti teollisia toimintojamme vahvistaaksemme kilpailukykyämme entisestään. Alla on listattu merkittävimmät käynnissä olevat (*) ja suunnitellut (**) kasvu- ja kehitysinvestointimme.
 1. *

  Taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen Husumissa

  Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa kasvatamme taivekartongin vuotuista tuotantokapasiteettia noin 200 000 tonnilla. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointipäätös Uusi kapasiteetti Käyttöön-otto Arvo Ajoittuminen
  Q2 2021 200 000 tonnia taivekartonkia H2 2023 210 miljoonaa euroa 2021–2024

  Investointi lyhyesti

  Investoinnin jälkeen kartonkikone BM1:n taivekartongin kapasiteetti on
  600 000 tonnia/vuosi. Investointi kasvattaa Metsä Boardin vuotuista liikevaihtoa arviolta noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi investoinnilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuotuiseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Liikevaihdon kasvu ja tulosparannus arvioidaan saavutettavan kokonaisuudessaan vuonna 2026.

  Husumin tehdasintegraatin kasvavien logistiikkavolyymien johdosta myös satamakonseptia uudistetaan. Osin vielä suunnitteilla olevien investointien arvo on 20–30 miljoonaa euroa.

 2. *

  Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma

  Metsä Board käynnisti vuonna 2021 valkopintaista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman. Ohjelma kasvattaa kapasiteettia ja siihen sisältyy valkaisemattoman sellun tuotantolinjan oston ja se parantaa energia- ja vesitehokkuutta.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointi-päätös  Uusi kapasiteetti  Käyttöönotto Arvo Ajoittuminen
  Q1 2021 40 000 valkopintaista kraftlaineria, pääasiassa päällystettyä H2 2023 67 miljoonaa euroa 2021–2023

  Investointi lyhyesti

  Ohjelma sisältää sarjan modernisointi- ja pullonkaulainvestointeja kartonkikoneeseen ja osana ohjelmaa Metsä Board ostaa Metsä Fibreltä kartongin valmistuksessa käytettävän modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan, jonka kapasiteetti on noin 180 000 tonnia vuodessa. Kehitysohjelma myös vähentää vedenkäyttöä 40 prosenttia ja energian käyttöä 5 prosenttia tuotettua kartonkitonnia kohden, ja on merkittävä askel kohti yhtiön vuodelle 2030 asettamia vastuullisuustavoitteita.

  Uuden kraftlainerikapasiteetin arvioidaan olevan täysin markkinoilla vuonna 2025.

 3. *

  Husumin sellutehtaan uudistaminen, ensimmäien vaihe

  Husumin sellutehtaan uudistaminen vahvistaa Husumin asemaa kestävänä alustana huippuluokan kartonkituotannon kehittämiselle. Uudistamisen ensimmäisen vaiheen, joka koostuu uudesta soodakattilasta ja turbiinista, arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2022.

  Huom! Päivämäärät ja luvut ovat arvioita, ja saattavat muuttua investoinnin aikana

  Investointi-päätös Uusi kapasiteetti  Käyttöön-otto Arvo Ajoittuminen 
  Q2 2019 Ei merkittävä Marraskuu 2022  380 miljoonaa euroa  2019–2023

  Investointi lyhyesti

  Metsä Board käynnisti vuonna 2019 Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen, joka koostuu uudesta soodakattilasta ja turbiinista.

  Uudistuksen ensimmäisen vaiheen investoinnin arvo on 380 miljoonaa euroa (alkuperäinen arvo 320 miljoonaa euroa). Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä hankkeeseen tehdyt investoinnit olivat yhteensä noin 350 miljoonaa euroa.

  Uuden soodakattilan ja turbiinin arvioitu käynnistys on marraskuussa 2022.

  Investointi vähentää Husumin tehdasintegraatin energiakustannuksia, parantaa tuotantotehokkuutta ja lyhentää vuosihuoltoseisokkien kestoa. Uudet modernit laitteet ja prosessit lisäävät merkittävästi tehtaan biopohjaisen energian tuotantoa. Uusi soodakattila ja turbiini lisäävät sellutehtaan sähköntuotantoa noin 330 gigawattitunnilla vuodessa, mikä tarkoittaa, että sähköomavaraisuus nousee 40 prosentista 80 prosenttiin.

  Uudistamisen ensimmäisen vaiheen arvioidaan parantavan Metsä Boardin vuosittaista kassavirtaa noin 35 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien. Tästä 30 miljoonaa euroa on käyttökatteen paranemisesta ja 5 miljoonaa euroa alentuneista kunnossapitokustannuksia.

 4. **

  Husumin sellutehtaan uudistaminen, toinen vaihe

  Uudistamisen toisessa vaiheessa, myöhemmin 2020-luvun aikana, tehtaan kuitulinja uudistetaan. Lopullista investointipäätöstä tästä ei ole vielä tehty.

 5. **

  Uuden taivekartonkitehtaaan esisuunnittelu Kaskisten tehdasalueelle

  Metsä Board, joka kuuluu Metsä Groupiin, ilmoitti toukokuussa 2022 selvittävänsä mahdollisuuksia taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseksi Suomessa tai Ruotsissa tukeakseen asiakkaidensa kasvua ja vahvistaakseen palvelukykyään. Selvityksen tuloksena yhtiö käynnistää esisuunnittelun uuden, vuosikapasiteetiltaan noin 800 000 tonnin taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisten tehdasalueelle. Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen. Osana esisuunnittelua käynnistetään ympäristövaikutusten arviointi sekä ympäristölupaprosessi. Yhtiö arvioi, että mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

  Investoinnin arvioitu aikataulu on täällä (englanniksi):

  Lue lisää 15.9.2022 julkaistusta sijoittajauutisesta.